Odgovori na pitanja građana

10.10.2013.

PITANJE: Poštovani gradonačelniče zanima me dali će se uskoro graditi nova zgrada gradskih stanova odnosno kako će se riješiti lista za dodjelu gradskih stanova s obzirom da je na istoj 40-ak osoba koje čekaju veći stan ili isti uopće nemaju a na listi su po nekoliko godina.zahvaljujem

ODGOVOR: Grad Belišće raspolaže s ograničenim brojem stanova u svom vlasništvu koji se dodjeljuju sukladno i isključivo po utvrđenoj Listi i ostvarenim bodovima prema Odluci o davanju stanova u najam (”Službeni glasniki grada Belišća” br. 1/12). Zbog iznimno malog broja slobodnih stanova za raspodjelu, lista prvenstva utvrđuje se na razdoblje od dvije godine, a sljedeća će se formirati 2014. godine. Veliki broj prijavljenih, a nedostatan broj raspoloživih stanova, razlog je da se u dugoročnim planovima predviđa izgradnja novih stanova. Vremenski period krajnje realizacije izgradnje novih stanova podrazumijeva izradu projektne dokumentacije, ishodovanje potrebitih dozvola te ovisi o pronalaženje izvora financijskih sredstava.

7. 3.2013.

PITANJE:Što je sa prijevozom za srednjoškolce koji bi se htjeli školovat u Osijeku ??”…..plaća li grad kartu i koliko?

ODGOVOR: Na temelju ugovora između grada Belišća i tvrtke Panturist d.d. za redovne učenike srednjih škola mjesečna karta za prijevoz autobusom je besplatna, dok studenti na temelju gradske subvencije plaćaju cijenu mjesečne autobusne karte u iznosu od 350,00 kn.

15.2.2013.

PITANJE: Da li je u planu postavljanje javne rasvjete od ulice Starovalpovački put do pruge i od pruge na kraju ulice J.Kozarca do M.P.Katančića u Belišću! Svako večer djeca idu ili dolaze iz škole i ostali prolaze kroz mrak ,a tamo dolaze lisice i psi lutalice i pojedinci odlažu otpad u mraku!

ODGOVOR: U 2012. godini planirana su financijska sredstva za postavljanje rasvjete na potezu od ulice Starovalpovački put do ulice Josipa Kozarca u Belišću, odnosno do željezničke pruge. U ovisnosti od raspoloživih proračunskih sredstava, također se planira postavljanje nove rasvjete na potezu od ulice Josipa Kozarca do ulice M.P.Katančića.

11. 02. 2013. godine

PITANJE: mene zanima zašto grad Belišće nedaje veču jednokratnu naknadu za novorođenče kao Osijek i ostali ako je 2 djete 2000 kn, za treće 3000 kn i tako dalje. U većini gradova je tako jedino Belišće i Valpovo samo 1000 kn daju. Čak i oko Đakova i okolo dobiju više od grada ili makar uz tih 1000 kn dajte neke poklončice za bebe tipa bon za pelene, maramice ili tako nešto to bi nama roditeljima jako puno pomoglo, pogotovo koji imao 3 i više djece. Sad se i kozmo uključio sa akcijama, daje popuste prije poroda da mame jeftinije mogu kupit što im treba.

ODGOVOR: Trenutačno prema odluci Gradskog vijeća grada Belišća i u skladu s proračunskim sredstvima, za svako novorođeno dijete, roditeljima koji imaju prebivalište na području grada Belišća i na njegovom području žive najmanje godinu dana, grad Belišće plaća jednokratnu pomoć u iznosu od 1.000 kn. Osim jednokratnom novčanom potporom za novorođenčad, Grad Belišće skrbi o djeci i kroz druge programe od predškolskog odgoja, do školstva, stipendiranja i dr. Zahvaljujemo na Vašoj sugestiji te ćemo predložiti Gradskom vijeću da se u idućoj proračunskoj godini razmotri prijedlog da se ovaj iznos povisi za svako naredno novorođeno dijete.

29. 10. 2012. godine

PITANJE: Postoji li neka vrsta studentske stipendije koju dodjeljuje grad Belišće? Ako postoji, koji su uvjeti za ostvarivanje prava?

ODGOVOR: Grad Belišće dodjeljuje studentske stipendije za redovne studente. Početkom studenog 2012. biti će objavljen javni natječaj (oglas) za dodjelu stipendija na službenoj Internet stranici www.belisce.net, gdje će biti navedeni i uvjeti za dodjelu stipendija te dostupni potrebni obrasci za ispuniti.
Sve detaljnije informacije vezane uz studentske stipendije možete potražiti u Pravilniku o odobravanju stipendija studentima u „Službenom glasniku grada Belišća“ br. 7/10 koji se također nalazi na gradskoj web stranici.

1. 6. 2012.

PITANJE: Molim cijenjenog gradonačelnika da mi odgovori. Da li je istina da će između ulica Josipa Kozarca i Starovalpovačkog puta, grad raditi na izgradnji novog sustava otpadnih voda. Iako je na jednoj raspravi u gradu rečeno da će to sigurno biti poduzetnička zona odnosno i da nikakva postrojenja ne dolaze u obzir.

ODGOVOR: U gospodarskoj zoni kod pruge dozvoljena je gradnja poslovnih i građevina poslovno-proizvodne namjene. Na građevnim česticama poslovne namjene (K) moguća je gradnja osnovnih građevina poslovne namjene (uslužne, trgovačke i komunalno-servisne).

Na građevnim česticama poslovno – proizvodne namjene (KI) moguća je gradnja osnovnih građevina poslovne (uslužne, trgovačke i komunalno – servisne) i proizvodne namjene kao i građevina poljoprivredne namjene (samo pogoni za preradu poljoprivrednih proizvoda, mlinovi, silosi, sušare, staklenici i slično).

28. 5. 2012. godine

PITANJE: Kada će se u naselju J.J.Strossmayera proširiti parkiralište uz dom umirovljenika. Svjedoci smo nedostatka parkirališnih mjesta posebno u vrijeme kada se u domu umirovljenika odvijaju neki događaji odnosno kada ih ima i UHDDR koji se također nalaze tamo. Površina koja se nalazi iza doma je idealan prostor za parking a ima i pristupnu cestu.

ODGOVOR: Uvidom stručnih službi Gradske uprave grada Belišća na terenu, utvrđeno je da u naselju J.J.Strossmayera uz višestambene zgrade ima dovoljan broj parkirnih mjesta. Površina iza i oko objekta Doma umirovljenika pripada građevinskom objektu te je predviđeno uređenje okolnog prostora za potrebe korisnika usluga dnevnog boravka starijih osoba koji se planira uvesti u sklopu već postojećeg Programa pomoći u kući starijim osobama. Upravo zbog ovog razloga nije moguće proširenje parkirališta na navedenom prostoru.

15.2.2012.

PITANJE: Molim da se točno objavi/provjeri koliko grad plaća vodu za socijalno ugrožene građane. Cijena vode u prošloj godini bila je 9,94 kn + onih nekih 7,77. Po nekim saznanjima grad za četveročlanu obitelj plaća 12 kubika mjesečno. Međutim, to nije tako jer u Kombelu kažu da grad plaća 40% cijene kubika, a navodi i cijenu od 3,6 kn/kubik, što nije isto, ali tu je negdje. Ovakvim pristupom grad zavarava građane, a i otežava Kombelu obračun. Trebalo bi stvari stavit na noge i plaćati cijenu kubika kakva je, pa time i smanjiti iznos kubika, ili reći da grad plaća određenu fiksnu cijenu po osobi/obitelji.

ODGOVOR: U skladu sa novim Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 57/11) Gradsko vijeće grada Belišća na 20. sjednici ,održanoj 22. prosinca 2011. godine, donijelo je novu Odluku o zadovoljavanju potreba socijalno ugroženih osoba na području grada Belišća.

Članak 18. navedene Odluke odnosi se na subvenciju troškova vode i glasi: Visina pomoći za subvenciju troškova vode iznosi 40% od osnovne cijene vodne usluge. Ovu osnovnu cijenu vodne usluge određuje isključivo Kombel d.o.o. Prije donošenja ove nove Odluke, grad Belišće plaćao je fiksni iznos naknade za podmirenje troškova vode za svakog korisnika socijalnog programa. Međutim, novi zakon je propisao obvezu plaćanja troškova vodnih usluga u određenom zakonom propisanom postotku te je u skladu s time bilo nužno i donijeti ovakvu odluku. Kako bi se ograničila nepotrebna potrošnja, iz tvrtke Kombel dobiven je podataka o prosječnoj potrošnji vode prema broju članova kućanstva, tako da je sada novom odlukom propisan i maksimalni iznos mjesečne potrošnje za koje se plaća trošak vode i to za: samca – 5m3, dvočlanu obitelj – 8m3, tročlanu obitelj – 10m3, četveročlanu obitelj – 12m3 te peteročlanu obitelj i obitelj s više članova – 14m3. Grad Belišće redovito svaki mjesec dostavlja Kombelu d.o.o. popis korisnika prava na pomoć iz Socijalnog programa grada Belišća kako bi u skladu sa odlukom Gradskog vijeća za ovu kategoriju građana obračunavali mjesečne troškove vodnih usluga.

4.10.2011.

PITANJE: Poštovani, molim Vas povratni odgovor na upit kada će biti objavljen natječaj za dodjelu stipendija za godinu 2011/2012 …Unaprijed zahvaljujem… Lp

ODGOVOR: Natječaj za dodjelu stipendija za godinu 2011/2012 će biti objavljen 5. listopada 2011. i trajat će do 31. listopada 2011. Sve informacije će biti dostupne na www.belisce.net

19.7.2011.

PITANJE: Kada je u planu popravak vanjskih igrališta ( rukometni, košarkaški i stolnoteniski) kao i popratni okoliš i zaštitne ograde? Zanima me kada je u planu popravak i sanacija sportskih objekata, kao i zaštite samih vanjskih objekata u naselju ?

ODGOVOR: Grad Belišće nije u posjedu sportskih terena (u postupku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa Belišće d.d. – Grad Belišće), stoga nije se moglo zakonski investirati u navedene objekte jer su privatno vlasništvo. No, tekuće održavanje (manji popravci, održavanje zelenih površina, terena… i slično), grad Belišće je financirao u onoj mjeri koliko je to zakonski dozvoljeno. Rješavanjem imovinsko pravnih odnosa između tvrtke Belišće d.d. i grada Belišća, vjerujemo da ćemo u Proračunu grada za sljedeću godinu moći osigurati određena sredstva i tako sanirati sve nedostatke i vanjskih igrališta i objekata u sklopu sportskih terena, naravno računajući i na mogućnost ishođenja financijskih sredstava iz fondova i nadležnih ministarstava, temeljem izrade dobrih projekata.

19.4.2011.

PITANJE: Kada se podnose zahtjevi za jednokratnu pomoć za ogrjev?

ODGOVOR: Krajem listopada svake godine.

25.3.2011.

PITANJE: Kada će biti u prodaji građevinske parcele u Belišću kod ulice Lj. Posavskog?

ODGOVOR: Neizgrađeno građevinsko zemljište uz Ulicu M.P. Katančića biti će ponuđeno na prodaju, putem javnog natječaja, početkom travnja.

24.3.2011.

PITANJE: Kada će se malo više poraditi po pitanju popravka i uređenja dječjih igrališta u gradu?
ODGOVOR: Uređenje dječjih igrališta te rezanje suhih grana i orezivanje grmova već je u tijeku. Radovi na popravcima igrala već su započeli. Sanacija skate parka je u završnoj fazi, a radovi popravaka i sanacije na ostalim dječjim igralištima u gradu Belišću nastaviti će se intenzivno od početka slijedećeg tjedna.

23.3.2011.

PITANJE: Prema Članku 39. pod točkom 27. Statuta Grada Belišća, Gradsko vijeće odlučuje o pokroviteljstvima. Zanima me kolika sredstva u proračunu su ove godine planirana za tu namjenu i koliko je to bilo prošle godine, ako je bilo?

ODGOVOR: Radi točnog informiranja javnosti treba naglasiti kako je pitanje pokroviteljstva regulirano člankom 40. Statuta grada Belišća, točka 27. koja se odnosi na ovlasti predstavničkog tijela JLS.

Sredstva namijenjena pokroviteljstvima grada Belišća osigurana su u Glavi 2 Ured gradonačelnika, Programu 200 Opći rashodi na računu 381. Planirana sredstva za 2010. godinu iznosila su 130.000 kuna. Za 2011. godinu sredstva su osigurana u Glavi 2 Ured gradonačelnika, Programu 200 Opći rashodi na računu 381. Planirana sredstva za 2011. godinu iznose 90.000 kuna.

21.3.2011.

PITANJE: Dodjeljuje li Grad Belišće novčanu pomoć za novorođenčad?

ODGOVOR: Roditeljima novorođenog djeteta s prebivalištem na području grada Belišća u trajanju najmanje 12 mjeseci Grad Belišće isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć za nabavku opreme za novorođenčad u iznosu od 1.000,00 kn po djetetu.

Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu novčane pomoći, roditelji novorođenčeta dužni su imati važeću osobnu iskaznicu ili drugi važeći identifikacijski dokument radi utvrđivanja istovjetnosti i adrese prebivališta u trajanju najmanje 12 mjeseci, broj tekućeg računa te rodni list djeteta. Za ostvarenje prava treba se javiti u Upravni odjel za društvene djelatnosti.

19. 12. 2011

PITANJE: Hoće li se i kada mjenjati GUP u Belišću? O toj izmjeni mi ovisi preimenovanje objekta i parcele!

ODGOVOR: Urbanistički plan uređenja grada Belišća se planira promijeniti, ali u ovom trenutku se ne može precizirati kada će se to dogoditi.

Pošaljite nam Vaše pitanje.