Mjesni odbori grada Belišća

Grad Belišće podijeljen je na devet mjesnih odbora. Vijeća mjesnih odbora brinu o lokalnim poslovima bitnim za život i rad građana.

Članovi Vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća izabrani na izborima koji su održani 13.lipnja 2010. godine su sljedeći:

Vijeće mjesnog odbora Belišće

1. Dinko Huis, dipl.iur., Belišće, Vij.J.J. Strossmayera 33 -HDZ, predsjednik
2. Marko Pavić, dipl.ing., Belišće, P.Zrinskog 36 – HDZ, član
3. Kristijan Šošić, dipl.oec., Belišće, I.G.Kovačića 11 – HDZ, član
4. Krunčica Rupić, Belišće, A.G.Matoša 2B – HDZ, član
5. Zvonimir Hajnc, Belišće, Kralja Tomislava 151 – HSU, član
6. Josip Mađarić, Belišće, V.Nazora 28 – HDSSB, član
7. Milan Zamaklar, Belišće, Borik 21 – HDSSB, član
8. Dejan Šovagović, dipl.ing., Belišće, A.G.Matoša 6B – SDP, član
9. Josip Sitarić, ing., Belišće, Kralja Tomislava 197 – SDP, član

www.mo-belisce.com

Vijeće mjesnog odbora Bistrinci

1. Rade Bagarić, Bistrinci, V.Nazora 43 – HDSSB, predsjednik
2. Krunoslav Majer, Bistrinci, Lj.Gaja 108 – HDZ, član
3. Branko Alošinac, Bistrinci, B.Radića 38 – HSU, član
4. Josip Rakmić, Bistrinci, Braće Radića 35 – HDZ, član
5. Marko Milišić-Zečević, Bistrinci, Lj.Gaja 58 – SDP, član

Vijeće mjesnog odbora Bocanjevci

1. Miodrag Barić, Bocanjevci, V.Nazora 21 – HDZ, predsjednik
2. Damir Mandić, Bocanjevci, V.Nazora 15 – HDZ, član
3. Ivan Barić, Bocanjevci, V.Nazora 1A – HDZ, član
4. Branko Piškorjanac, Bocanjevci, Matije Gupca 56 – HDSSB, član
5. Ivana Pavoković, Bocanjevci, Matije Gupca 160 – HDSSB, član

Vijeće mjesnog odbora Gat

1. Damir Torjanac, Gat, Kralja Zvonimira 34 – HDSSB, predsjednik
2. Ivan Kopjar, Gat, Kralja Zvonimira 13 – HSU, član
3. Ivan Majdenić, Gat – HDSSB, član
4. Darko Plećko, Gat, Kralja Zvonimira 3 – HDSSB, član
5. Slaven Vučković, Gat, Kolodvorska 46 – HDSSB, član

Vijeće mjesnog odbora Gorica Valpovačka

1. Jasna Repček, Gorica Valpovačka, S.Radića 43 – HDSSB, predsjednica
2. Ljiljana Čanadžija, Gorica Valpovačka, S. Radića 38 – HDZ, član
3. Josip Šagi, Gorica Valpovačka, S. Radića 5 – HNS-LD – SDP, član
4. Tomislav Špoljarić, Gorica Valpovačka, S. Radića 38A – HDSSB, član
5. Ivanka Markanović, Gorica Valpovačka, S. Radića 1B – HDSSB, član

Vijeće mjesnog odbora Kitišanaci

1. Stanislav Štrok, Kitišanci, Nova 25 – HDSSB, predsjednik
2. Damir Disep, Kitišanci, Hrvatske mladeži 8 – HDZ, član
3. Slavko Farkaš, Kitišanci, Hrvatske mladeži 11 – HDZ, član
4. Vladimir Kovačević, Kitišanci, Nova 29 – HDSSB, član
5. Davor Poljak, Kitišanci, Hrvatske mladeži 4 – HDSSB, član

Vijeće mjesnog odbora Tiborjanci

1. Pavao Sučić, Tiborjanci, B. Radić 2 – HDZ, predsjednik
2. Marijan Sever, Tiborjanci, B.Radić 32 – HDZ, član
3. Darko Kozina, Tiborjanci, M.Gupca 27 – HDZ, član
4. Ivica Talafuk, Tiborjanci, M. Gupca 18 – HDSSB, član
5. Damir Sučić, Tiborjanci – HDSSB, član

Vijeće mjesnog odbora Veliškovci

1. Dubravko Šilović, Veliškovci, Kralja Tomislava 20B- HDZ, predsjednik
2. Vlado Crnogaj, Veliškovci, Valpovačka 38 – HDZ, član
3. Marina Mumlek, Veliškovci, Kralja Tomislava 20E- HDZ, član
4. Josip Kozina, Veliškovci, Kralja Tomislava 104 – HDSSB, član
5. Nikola Vorih, Veliškovci, Kralja Tomislava 36 – HDSSB, član

Vijeće mjesnog odbora Vinogradci

1. Željko Berečić, Vinogradci, Kralja Tomislava 33 – HDSSB, predsjednik
2. Ivo Pavošević, Vinogradci, Kralja Tomislava 6 – HSP-HDZ, član
3. Dragan Petrović, Vinogradci, Matije Gupca 4 – HDSSB, član
4. Jozo Vinogradac, Vinogradci, Kralja Tomislava 38 – HDSSB, član
5. Zdravko Vinogradac, Vinogradci, Kralja Tomislava 44 – HDSSB, član